Lampič d.o.o. Ljubljana

Koprska 82

1000 Ljubljana

SLOVENIJA

d.š.  SI65466705

matična.št.  53383474

Številka TRR : 03160 – 1000034665

IBAN : SI56 0316 0100 0034 665

SWIFT(BIC) : SKBASI2X

Družba je vpisna v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, vložna številka 10507000.

Družba je zavezanec za plačilo DDV.